Home Religi Kisah Inspirasi 5 Fase Zaman dalam Islam (Tentang Akhir Zaman)

5 Fase Zaman dalam Islam (Tentang Akhir Zaman)

191
1

Sahabat safari dakwah yang mulia. Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj an-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, Beliau diam”. [HR. Imam Ahmad]

Hadis diatas diriwayatkan Ahmad, 4/273, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 5)

Prinsip pergantian jaman ini juga selaras dengan prediksi Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wasallam dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam besar dalam bidang hadits Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi dari Abu Hudzaifahpada 14 abad yang silam.

Ada 5 Fase dalam islam sesuai hadist diatas:

Fase kenabian

Fase kekhalifahan ala Minhaaj An-Nubuwwah (khulafaur rasyidin)

Fase raja yang menggigit

Fase raja diktator (Mulkan jabbriyyan)

Akan datang kembali fase kekhalifahan ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian)

  1. Fase Kenabian

Di mulai dari Nabi Adam Alaihisalam sampai kepada penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam. Inilah periode awal perjalanan sejarah ummat Islam yang dipimpin langsung oleh manusia paling sempurna.

  1. Fase Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin

Inilah fase kedua perjalanan sejarah ummat Islam. Para ulama dan ahli sejarah sepakat bahwa periode ini adalah pada masa khulafaur rasyidin: Sayiduna Abu Bakar As sidiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat sampai ke kurun khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz.

  1. Fase Raja yang Menggigit

Raja yg mengigit adalah para penguasa Islam atau raja-raja penerus Khulafaur Rasyidin. Yang paling awal adalah Dinasti Umaiyah, kedua Dinasti Abasiyah dan ketiga Dinasti turki Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924. Sekitar 13 abad ummat Islam di bawah kekuasaan raja-raja yang menggigit ini (mulkan ‘adhdhan).

  1. Fase Diktator (Mulkan Jabbriyyan)

Fase dimana ummat muslim di dunia dipimpin oleh kepala negara setelah tahun 1924, dunia memasuki perang dunia I, II dan Perang Dingin antara Blok Timur versus Blok Barat (syarqiyyah wa gharbiyyah).

Masa terakhir dari perjalanan sejarah ummat Islam yaitu masa khilafah ‘ala manhajin nubuwwah.

  1. Fase Khilafah Akan Datang Kembali

Inilah masa yang umat islam rindukan, yakni saat khalifah kembali tegak dimuka bumi untuk kedua kalinya. Dunia akan kembali diperintah mengikuti cara nabi berdasarkan syariat Islam. Kehidupan di masa ini akan benar-benar aman.

Rasa aman ini digambarkan oleh Rasulullah; seorang wanita dapat melakukan perjalan haji dari Hadramaut ke Mekkah dengan berjalan kaki pulang pergi tanpa ada yang mengganggu. Bahkan seekor singa bisa bermain-main dengan anak kecil tanpa menerkam.

Wahai saudaraku, tentu ini bukanlah masa yang mudah. Namun teruslah beramal dan berdoalah kepada Allah SWT agar kita diselamatkan dari fitnah demi fitnah yang akan muncul dihadapan mata.

Semoga Allah menyelamatkan kita dari beratnya fitnah akhir zaman dan semoga kita bisa menjadi bagian dalam kebangkitan islam yang kedua.

1 COMMENT

  1. terimakasih artikel ini sangat bermanfaat bagi saya dan mungkin bagi orang lain yang belum mengerti (awam) .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here