Category: Kisah Sahabat Nabi

Kisah Perasaan Takutnya Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu kepada Allah Subhaanahu wata’ala.

Safaridakwah – Suatu ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, “Alangkah bahagianya diriku, seumpama aku menjadi sebatang ranting kayu ini.” Terkadang ia berkata, “Alangkah bahagia diriku, seumpama ibuku tidak melahirkanku.” Suatu saat, ia sibuk dengan pekerjaannya, seseorang mendatanginya dan berkata, “Si fulan telah menzhalimiku. Engkau hendaknya menegakkan hukum atas dia sebagai balasan.” Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu mencambuknya sekali seraya berkata, “Ketika kusediakan waktuku untuk menerima pengaduan, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang mengadu. “Orang itu pun pergi. Lalu, Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut....

Read More

Kisah Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu Memuntahkan Susu

Safaridakwah – Suatu ketika Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu meminum susu. Ternyata rasanya sangat lezat. Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu langsung bertanya kepada pembawa susu itu, dari mana dan bagaimana ia mendapatkannya. Kemudian orang itu berkata, “Beberapa ekor unta zakat sedang merumput di padang. Lalu, aku pergi ke sana. Para penggembala unta itu memerah susu dari unta-unta tersebut dan memberikannya sebagian kepadaku. “Mendengar hal itu, Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu segera memasukkan tangannya ke mulut dan memuntahkan semuanya. (dari Kitab Al-Muwaththa – Imam Malik) Para Sahabat Radhiyallahu ‘anhum selalu risau, jangan sampai ada harta yang syubhat menjadi bagian dari tubuh mereka, apalagi...

Read More

Kisah Sedekahnya Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu’anha

Safaridakwah – Suatu hari, Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha menerima hadiah dua karung penuh uang dirham yang berisi lebih dari 100.000 dirham. Kemudian Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha meminta beberapa nampan dan mengisinya dengan dirham tersebut. Lalu, ia membagi-bagikannya sampai sore hari hingga tidak tersisa satu dirham pun. Pada hari itu, Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha sedang berpuasa. Saat berbuka, ia berkata kepada hamba sahayanya, “Hidangkanlah makanan untuk aku berbuka” Hamba sahayanya menghidangkan sekerat roti dan minyak zaitun, lalu berkata, “Alangkah baiknya seandainya kita menyisakan satu dirham untuk membeli daging, sehingga hari ini kita berbuka puasa dengan daging. “Sayyidatina Aisyah Radhiyallahu ‘anha...

Read More

Kisah Gaji Sayyidina Umar dari Baitul Maal

Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu adalah seorang khalifah sekaligus pedagang. Ketika ia dijadikan khalifah gajinya diambilkan dari Baitul Maal. Dan ia mengumpulkan Kaum Muslimin di Madinah Munawwarah lalu berkata. “Aku biasa berdagang, dan kini kalian telah memberiku kesibukan ini. Oleh karena itu, bagaimanakah dengan mata pencaharianku?” Orang-orang menyampaikan berbagai pendapat tentang jumlah gaji Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu, sedangkan Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu hanya berdiam diri. Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu bertanya kepadanya, “Bagaimanakah pendapatmu, wahai Amirul Mukminin?” Jawab Sayyidina Ali Radhiyallahu ‘anhu, “Ambillah uang sekedar dapat mencukupi keperluanmu dan keluargamu.” Sayyidina Umar Radhiyallahu ‘anhu sangat menyetujui usul Sayyidina Ali Radhiyallahu ‘anhu...

Read More

Salman Alfarisi: Perjalanan Mencari Tuhan dan Kisah Cinta nan Menggetarkan Kalbu

Salman Alfarisi: Perjalanan Mencari Tuhan dan Kisah Cinta nan Menggetarkan Kalbu   Pertemuan Salman Alfarisi dengan Islam Mabah bin Budzkhasyan bin Mousilan bin Bahbudzan atau yang lebih dikenal sebagai Salman Alfarisi adalah salah satu sahabat Rasulullah Saw. Salman dilahirkan di negeri Asfahan (Isfahan), Persia dalam keluarga penyembah api. Hidupnya berkecukupan. Ayahnya seorang kepala desa Jayyan yang memiliki ladang luas. Suatu hari, Salman melewati sebuah gereja ketika diminta sang Ayah untuk membantunya di kebun. Salman merasa tertarik dengan cara beribadah penganut Nasrani. Ayahnya marah besar dan mengurung Salman. Namun, ia berhasil kabur dan ikut dalam rombongan menuju Syam. Dalam perjalanan...

Read More